Platební podmínky

Způsoby platby: hotově při předání v českých korunách (není-li dohodnuto jinak) nebo jídelními kupony (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner, Naše stravenka). Do zbylé hodnoty jídelních kuponů peníze nevracíme.

Zákazník je povinen zkontrolovat vrácenou hotovost ihned po zaplacení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Z bezpečnostních důvodů nemají naši řidiči u sebe více jak 1000,- v hotovosti. Prosíme připravte si drobné nebo nahlaste platbu bankovkou vyšší jak 1000,- předem.

Pizzerie La Strada si vyhrazuje právo mít nabídku aktuálních cen na www.pizza-zlin.cz a měnit je bez předchozího upozornění.

Všechna námi nabízená jídla máme v systému zavedena jako složené výrobky, tudíž nelze měnit surovinu za surovinu. Pokud bude chtít zákazník surovinu vyměnit, je možné pouze za příplatek. Taktéž nelze suroviny z ceny produktu odečítat.

Při platbě musíte vždy dostat účtenku z pokladny s aktuálním datem. Pokud účtenku nedostanete, napište prosím na michal@pizza-zlin.cz, my celou záležitost prověříme a v případě prokázání neobdržení účtenky máte objednávku zdarma.

Ke každé objednávce bude připočítán obalový materiál a poplatek za dopravu.

Všechny ceny našich produktů jsou uváděny včetně DPH.

Objednávky

Objednávky přijímáme telefonicky od 9:45 a nejpozději 22:00. Objednávky přes email, sociální sítě apod. nebudou akceptovány.

Při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, které budou považován za správné.

Alkoholické nápoje a tabákové výrobky neprodáváme osobám mladším 18 let.

Pizzerie La Strada si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zákazníka, pokud opakovaně nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu.

Rozvoz

Pizzerie La Strada je rozvozová firma, ne donášková služba. Výjimkou jsou zákazníci zdravotně nebo tělesně postižení.

Pizzerie La Strada si vyhrazuje právo stanovit individuální výši minimální ceny objednávky do určitých lokalit.

Veškeré námi nabízené produkty rozvážíme ve zdravotně nezávadných obalech a termoboxech.

Nápoje a tabákové výrobky nerozvážíme jednotlivě. Objednávka musí obsahovat min. jedno jídlo.

Dodací lhůty

Našim cílem je zajišťovat rozvoz v co nejkratším čase. Doba dodání závisí na aktuální vytíženosti, dopravní situaci a počasí.

Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, výpadek energií apod.) nemůžeme nést odpovědnost, a proto toto není důvod oprávněné reklamace.

Naši zaměstnanci Vám na vyžádání sdělí předpokládaný čas doručení. Tyto časy jsou pouze orientační.

Odstoupení od smlouvy

Z hlediska nabízeného sortimentu služeb není možné od smlouvy odstoupit bez souhlasu provozovatele. V případě, že zákazník brání úmyslně či neúmyslně převzetí zboží (nebere telefon, chybně zadá tel. číslo, zadá špatnou adresu, nemá jméno na zvonku apod.), nepřevezme a neuhradí zboží  a nekontaktuje provozovnu zpět, má provozvatel právo takovouto objednávku stornovat  a požadovat její úhradu.

Reklamace

Doporučujeme na místě zkontrolovat, zda-li doručené zboží souhlasí s objednávkou. Dojde-li k situaci, že nejste s čímkoliv spokojeni, neprodleně volejte na telefonní číslo, odkud jste objednávku uskutečnili. Reklamace se vztahuje pouze na zboží v ten den zakoupené. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. V případě, že bude reklamace oprávněná, bude zákazníkovi nabídnuta výměna zboží (zboží musí obsahovat min 75% obsahu) s doručením v co nejkratším termínu.

Reklamaci taktéž nelze uznat, pokud se zákazník neprokáže účtenkou.

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace, získané při běžném obchodním styku či telefonické objednávce či pro potřeby rozvozů pokrmů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a naše firma je využívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a nezbytnou komunikaci v obchodním vztahu. Uskutečněním objednávky dává zákazník bezvýhradný souhlas se zněním tohoto článku.

Vaše data chráníme před zneužitím. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečena proti zneužití.

Data jsou uchovávána na zálohovaných médiích v majetku společnosti bez možností přístupu aplikacemi třetích osob.

Je-li kupující fyzická osoba, zadává při registraci tyto údaje:

Jméno a příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo

Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami.

E-mailový nebo telefonický kontakt zákazníka bude využíván pouze pro účely potvrzení objednávky, k informaci o průběhu realizace objednávky, v případě reklamace pro zaslání informace o průběhu reklamace.

Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.

Platnost obchodních podmínek od 1.6.2018

Aktualizováno 18.10.2021